انبار مواد اولیه

انبار موارد اولیه

انبار مواد اولیه‌ شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران، با دارا بودن سه دستگاه جرثقیل سقفی  ۵ تنی و یک دستگاه لیفتراک ۷ تنی و حدود ۵,۰۰۰ متر مربع سوله مسلح و حدود ۵,۰۰۰ متر مربع فضای زیر جرثقیل‌ها، قادر به تخلیه و بارگیری حدود ۵۰۰ تن مواد در روز می‌باشد. این انبار حدود ۷,۵۰۰ متر مربع سوله مسطح و حدود ۵,۰۰۰ متر مربع فضای سر باز قفسه بندی شده زیر جرثقیل می باشد.

همچنین مجهز به دو دستگاه جرثقیل سقفی ۵ تنی و یک دستگاه جرثقیل سقفی ۷ تنی و نیز دو دستگاه لیفتراک ۷ و ۱۰ تنی که ما را قادر خواهند کرد، تا روزانه حدود ۷۰۰ تن مواد، بارگیری و تخلیه گردد.

انبار مواد اولیه‌ شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران، قادر به ذخیره سازی سالانه حدود ۲۰,۰۰۰ تن مواد نیز می باشد.