کمیته های تخصصی

سیاست‌های شرکت در ارتباط با دستورالعمل حاکمیتی و راهبری شرکتی

در راستای رعایت مفاد ماده ۴۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، فهرست کمیته های تخصصی و اجرایی که با مشارکت و حضور برخی از اعضای هیات مدیره و مدیران تشکیل یافته به شرح ذیل می باشد

کمیته انتصابات

در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و با توجه به اینکه طبق دستورالعمل حاکمیت شـرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ، ملزم به پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی مطابق با این دستورالعمل هستند، بر اساس این دستورالعمل تمامی شرکت ها باید کمیته انتصابات را تحت نظر هیات مدیره تشکیل و عملکرد آن را مورد نظارت قرار دهند.

کمیته انتصابات با هدف تقویت جنبه های حاکمیت شرکتی تشکیل گردیده  و با بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیات مدیره، از جمله بررسی احراز شرایط ذکر شده در این دستورالعمل در خصوص استقلال نامزدها، پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات ‌مدیره شرکت‌های فرعی به هیات مدیره، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی به هیات مدیره، اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبین جذب در شرکت، سنجش مهارت و دانش تخصصی، بررسی سوابق کاری و آموزش های لازم در بدو استخدام و خدمات رفاهی و انگیزشی  و پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظائف هیات مدیره برای اعضای جدید هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد با حکم هیات مدیره تشکیل گردید و مطابق با منشور کمیته انتصابات فعالیت می کند.

اعضای کمیته انتصابات و سوابق آنها عبارت است از:

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی موظف/غیرموظف در هیات مدیره سوابق اجرایی مدت سابقه
مجید باویلی تبریزی رئیس کمیته انتصابات فوق لیسانس مهندسی مکانیک غیرموظف ۱-سابقه تدریس در رشته های صنعتی
۲-عضویت در هیات مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران
۳-عضویت در هیات مدیره شرکت پولاد قطعه
۴-عضویت در هیات مدیره شرکت گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه
۳۵ سال
جلال الدین حیرت انگیز عضو کمیته انتصابات لیسانس مهندسی مکانیک موظف ۱-مدیریت در شرکت تراکتورسازی ایران
۲-عضویت در هیات مدیره شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران
۳-مدیر عاملی شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران
۳۴ سال
پدرام باویلی تبریزی عضو کمیته انتصابات فوق لیسانس مهندسی مکانیک موظف ۱-عضویت در شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران
۲-عضویت در هیات مدیره شرکت گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه
۳-عضو انجمن قطعه سازان ایران
۱۵ سال

کمیته ریسک

کمیتۀ ریسک بر اساس اختیارات تفویض‌شده از سوی هیئت‌ مدیره شرکت، به‌ عنوان یکی از کمیته‌های تخصصی شرکت تشکیل‌ شده و فعالیت خود را با هدف کمک همه‌ جانبه به مدیریت جهت مدیریت ریسک شرکت آغاز می کند. اهداف اولیه کمیتۀ ریسک کمک به هیئت‌مدیرۀ شرکت در استقرار فرآیندهای شناسایی، سنجش و کنترل انواع ریسک در سطح شرکت است. از آنجا که هیئت‌مدیرۀ مسئولیت مدیریت ریسک را بر عهده دارد، شناسایی دقیق ریسک‌ها و اتخاذ رویه های مناسب جهت رفع عواقب احتمالی آن را در تطبیق با ضوابط و مقررات داخلی و قانونی، به کمیتۀ ریسک محول می نماید. کمیتۀ ریسک باید هیئت‌مدیره را در تشخیص و ممیزی انواع مختلف ریسک یاری دهد. اهم اهداف تشکیل کمیتۀ ریسک عبارت‌اند از:

  1.  شناسایی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل، کنترل، پایش و گزارش گیری به هنگام درخصوص ریسک ها
  2. انجام نظارت و ارائه گزارش مستمر در مورد وضعیت انواع ریسک های تهدید کننده فعالیت شرکت.
  3. ایجاد زمینه مساعد جهت ترویج و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت ریسک در شرکت.
  4. پیاده سازی رویکرد ها و سیاست های مصوب مدیریت ریسک در شرکت.
  5.  بررسی سالانۀ سیاست‌گذاری‌های مدیریت ریسک شرکت به منظور ایجاد اطمینان از تحقق اهداف و حرکت در مسیر چشم انداز.

اعضای کمیته ریسک و سوابق آنها عبارت است از:

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی موظف/غیرموظف در هیات مدیره سوابق اجرایی مدت سابقه
جلال الدین حیرت انگیز رئیس کمیته ریسک لیسانس مهندسی مکانیک موظف ۱-مدیریت در شرکت تراکتورسازی ایران
۲-عضویت در هیات مدیره شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران
۳-مدیر عاملی شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران
۳۴ سال
محمد سماعی عضو کمیته ریسک لیسانس حسابداری خارج از اعضای هیئت مدیره ۱-سابقه مدیریت در سازمان حسابرسی
۲-حسابدار رسمی
۳۰ سال
عسگر محمدی عضو کمیته ریسک دکترا حسابداری خارج از اعضای هیئت مدیره ۱-حسابدار رسمی
۲-کارگزار رسمی بیمه مرکزی
۲۶ سال

کمیته تخصصی حسابرسی داخلی

مطابق با الزامات سازمان بورس و الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، کمیته حسابرسی شرکت با ریاست نایب رئیس  هیات مدیره  که عضو غیر موظف هیئت مدیره است تشکیل شده و جلسات مربوطه با هدف حصول اطمینان از طراحی، اعمال و کنترلهای داخلی، به صورت منظم و مستمر برگزار می گردد.

اعضای کمیته حسابرسی و منشور کمیته حسابرسی به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است. هدف از تشکیل این کمیته، کسب اطمینانی معقول از عملکرد مدیریت و بخش های مختلف شرکت، کسب اطمینان از فعالیت های شرکت در جهت رعایت حقوق ذینعان، کسب اطمینان از صحت ارایه اطلاعات مالی و عملیات تولید، کسب اطمینان از روش بودجه بندی و کنترل عملکرد با بودجه مصوب، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌ مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، کسب اطمینان از فعالیت های شرکت در جهت رعایت حقوق ذینعان، رعایت کنترل های داخلی و مدیریت ریسک منطبق با ضوابط بورس، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات است.

برنامه سالانه حسابرسی داخلی شرکت و برگزاری جلسات آن، براساس ارزیابی ریسک فعالیتهای شرکت و سایر اولویتهای تعیین شده توسط هیأت مدیره و کمیته حسابرسی تدوین و پس از تأیید آن در کمیته حسابرسی به تصویب هیأت مدیره می رسد.

اعضای کمیته حسابرسی و سوابق آنها عبارت است از:

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی موظف/غیرموظف در هیات مدیره سوابق اجرایی مدت سابقه
عبدالمجید قندریز رئیس کمیته حسابرسی فوق لیسانس و دانشجوی دکترا حسابداری و اقتصاد غیر موظف ۱-سابقه مدیریت در سازمان بورس و اوراق بهادار
۲-عضویت در هیات مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران
۳-عضویت در هیات مدیره شرکت پتروشیمی خراسان
۴-عضویت در هیات مدیره شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری
۵-عضویت در هیات مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت معتمد ارکان
۶-عضویت در هیات مدیره شرکت حفاری شمال
۷-عضویت در هیات مدیره شرکت زرین معدن آسیا
۳۵ سال
محمد سماعی عضو کمیته حسابرسی لیسانس حسابداری خارج از اعضای هیئت مدیره ۱-سابقه مدیریت در سازمان حسابرسی
۲-حسابدار رسمی
۳۰ سال
عسگر محمدی عضو کمیته حسابرسی دکترا حسابداری خارج از اعضای هیئت مدیره ۱-حسابدار رسمی
۲-کارگزار رسمی بیمه مرکزی
۲۶ سال

دانلود

منشور کمیته انتصابات منشور کمیته حسابرسی منشور کمیته مدیریت ریسک