ﻣﺪﻳﺮان و ﺳهاﻣﺪاران

ﻣﺪﻳﺮان و ﺳهاﻣﺪاران

در سال 1380 در راستای سیاست های دولت عمده سهام شرکت توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار گردید و نهایتا در سال 1389 عمده سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران به خانواده باویلی تبریزی، انتقال یافت

آقای دکتر مجید باویلی تبریزی

رئیس هیات مدیره

 

آقای مهندس پدرام باویلی تبریزی

عضو هیات مدیره و قائم مقام

آقای مهندس جلال الدین حیرت انگیز

مدیریت عامل

آقای مهندس پیام باویلی تبریزی

عضو هیات مدیره