شرکت در یک نگاه

مراحل فرآیند فورجینگ (آهنگری)
روش های گوناگونی برای عملیات فورجینگ وجود دارد؛ بسته به نوع فلز یکی از فرآیندهای فورجینگ مورد استفاده قرار می گیرد. عملیات فورجینگ را تقریبا روی هر فلزی می توان انجام داد.

 • آماده سازی اولیه و تمیزکاری
 • حرارت دادن قطعه کار (آهنگری داغ)
 • پوسته زدایی در صورت لزوم
 • پیش گرم کردن و روغن کاری قالب ها (آهنگری داغ)
 • آهنگری در قالب های مناسب و با توالی صحیح
 • برداشتن ماده اضافی (پلیسه یا فلش)
 • تمیزکاری
 • کنترل ابعادی
 • کم کردن ابعاد در صورت لزوم
 • ماشین کاری برای رسیدن به ابعاد نهایی
 • عملیات حرارتی در صورت لزوم
 • بازرسی و کنترل کیفیت
فورج چیست؟
در صنعت، فورج (Forge) به معنای کوره آهنگری، آهنگری کردن و کوبیدن است. عمل فورج نیز تکنیکی است که در آن فلزات با استفاده از نیروی فشاری متمرکز، به شکل و فرم مورد نظر تبدیل می شوند. این روش یکی از مهمترین روش ‌های فلزکاری در صنعت تولید مقاطع فلزی، به ویژه در صنایع آهن و فولاد است. نیروهای فشاری با استفاده از چکش یا پتک، پرس و غلتک بر قطعه فلزی وارد می‌شود.
برای انجام عملیات فورج، قطعه اولیه را که لقمه نامیده می‌شود در میان دو نیمه قالب قرار داده و نیروی بسیار زیادی به صورت آهسته و یا ضربه ای به آن اعمال می‌گردد. با این شرایط قطعه گداخته شده درون قالب، شکل آن را به خود گرفته و مواد اضافی آن در حفره فلاش جمع می‌شوند. این مواد اضافی که دور ریز فورج نام دارند، در انتها از قطعه جدا می‌شوند.
فورجینگ (Forging)
آهنگری یا فورجینگ فرآیندی شامل ضربه و فشرده سازی فلز است. فلزات سخت و سنگین قبل از فورجینگ نیاز به عملیات حرارتی دارند؛ اما فلزات نرم تر مانند آلومینیوم، برنج و مس را می توان به صورت سرد آهنگری کرد. صرف نظر از گرم یا سرد بودن روش، فرآیند فورجینگ شامل استفاده از یک نیروی زیاد با استفاده از پتک، قالب یا وزنه سنگین است.