درباره ما

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران، در سال ۱۳۶۶ به عنوان بزرگترین و مجهزترین کارخانه فورج گرم در سطح کشور و خاورمیانه، از شرکت تراکتورسازی ایران سهامی خاص تفکیک و بشماره ۴۰۵۵ دراداره ثبت شرکت های تبریز ثبت گردید و پس از تفکیک، عمده سهام آن متعلق به شرکت تراکتورسازی و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتقال یافت و در سال ۱۳۸۰ در راستای سیاست های دولت عمده سهام شرکت توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از طریق بورس و به بخش خصوصی واگذار گردید و نهایتا در سال ۱۳۸۹ عمده سهام این شرکت به مدیریت فعلی (خانواده باویلی) انتقال یافته است.
شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران، در زمینی به مساحت حدود 11 هکتار و فضای سرپوشیده ۱۰۰,۰۰۰ مترمربع، ظرفیت تولید سالانه (با توجه به تنوع قطعات) حدود 35,۰۰۰ تن را دارا می باشد.