قطعات صنایع نساجی

شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران، تکنولوژی های پیشرفته ی موجود در شرکت را برای تولید محصولات در صنایع نساجی بکار می گیرد، تا محصولاتی درخور و شایسته را برحسب نیاز مشتری و مطابق استانداردهای جهانی تولید کند.
در حال حاضر یکی از محصولات عرضه شده برای صنعت نساجی توسط شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران، بادامک فوق می باشد.