امور مالی

شرکت ها در سال های اخیر اهمیت بیشتری به امور مالی خود می دهند یا گسترش و توسعه امور مالی خود را در اولویت امور قرار داده اند، شاید برخی از دلایل آن تغییرات قوانین مالیاتی، تغییرات استانداردهای حسابداری باشد البته ذکر این مورد که شرکت ها نیز از دانش فنی بیشتری برخوردار شده اند نیز خالی از لطف نیست.

شرکت ها به صورت های زیر امور مالی خود را مدیریت می کنند:

انجام امور مالی  توسط مدیر مالی یا حسابدار به صورت پاره وقت که در این حال مدیر مالی، سرپرست حسابداری یا حسابدار به صورت پاره وقت نسبت به انجام امور مالی اقدام می نماید گاهی اوقات شرکتها به این سبک از انجام امور مالی اشتباها از عنوان حسابرس استفاده می کنند به این منظور که حسابرس جهت نظارت بر امور مالی به صورت پاره وقت در محل کارفرما حضور به عمل می آید در حالی که عنوان صحیح این کار سرپرست مالی است که بر امور مالی انجام شده توسط حسابدار پاره وقت یا تمام وقت مستقر در شرکت ها نظارت دارد. انجام خدمات حسابرسی دارای ویژگی هایی است که در مقالات بعدی به آن می پردازیم.

انجام امور مالی توسط موسسات حسابداری یا شرکت های حسابداری نیز روشی دیگر برای انجام امور مالی شرکت ها می باشد که در این حالت شرکت با عقد قرارداد با شرکت حسابداری امور حسابداری خود را برون سپاری می کند که ممکن است شرکت ارائه دهنده خدمات حسابداری نسبت به اعزام حسابدار، مسئول پروژه (سرپرست حسابداری)، مدیر پروژه (مدیر مالی) اقدام نمایند و یا به تحویل گرفتن اسناد و مدارک حسابداری در محل شرکت خدمات حسابداری به صورت دورکاری امور مالی انجام شود.

امور مالی، توسط کادر حسابداری و یک تیم حسابداری که تحت استخدام شرکت بوده انجام می گردد. معمولا واحد های مالی به ازای هر 5 نفر دارای یک سرپرست می باشند، در واحد مالی شرکت آهنگری تراکتورسازی،سمت های شاغل جهت انجام امور مالی، شامل مدیر مالی، رییس حسابداری، سرپرست حسابداری، کارشناسی حسابداری می باشد. سمت های دیگری مانند کارشناس تنخواه، تنخواه دار، کارشناس خزانه، خزانه دار، تحصیلدار، کارشناس بایگانی، نیز از مشاغل جانبی واحد مالی می باشند.

امور مالی و سیستم مالی شرکت به جز بحث اجرا و فارغ از چگونگی انجام امور مالی و حسابداری نیاز به نظارت توسط فردی دارد که مسلط به نظارت بر حساب ها، کنترل حساب ها، تهیه گزارشات مالی، پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی، آشنا به نیاز های کارفرما باشد.