امور بازاريابي و فروش

امور بازاریابی و فروش

فروش به بیش از ۱۵۰ شرکت داخلی و خارجی

معرفی مختصر

امور بازاریابی و فروش شرکت آهنگری، از زیر مجموعه های حوزه بازرگانی می باشد که از دو بخش فروش و بازاریابی تشکیل شده است.امور بازاریابی و فروش شرکت آهنگری، در مدت فعالیت خود از بدو تاسیس شرکت به بیش از ۱۵۰ شرکت داخلی و خارجی فروش داشته است. انبار محصول شرکت، نیز زیر مجموعه این امور می باشد.

شرح وظایف این واحد

دریافت، شماره، بسته بندی، بارگیری و ارسال قطات روزانه بطور میانگین ۶۰ تن
هماهنگی با باربری های طرف قرارداد جهت ارسال به موقع تریلی،کامیون یا خاور جهت بارگیری
ارتباط مداوم با مشتریان فعال
دریافت MRP های مورد نیاز جهت پوشش برنامه تولید شرکت
درج و اعلام MRP های دریافتی در سیستم شرکت
هماهنگی با سایر امور جهت دریافت به موقع قطعات مورد نیاز
هماهنگی و ارسال به موقع قطعات
ثبت اطلاعات ارسال قطعات سایت شرکت های طرف قرارداد و دریافت رسید الکترنیک
صدور فاکتور قطعات ارسالی و مغایرت گیری با مشتریان جهت بروزرسانی حساب های فی مابین
هماهنگی و ارتباط با مشتریان خارجی از قبیل دریافت سفارشات و ارائه فرم تولید و ارسال قطعات
ایجاد بازارهای جدید و ارائه توانمندی های شرکت به مشتریان جهت دریافت سفارش جدید
تهیه و تنظیم جهت چاپ بروشورها و کاتولوگ های تبلیغاتی
شرکت در نمایشگاه های مهم کشوری جهت معرفی بهینه توانمندی های شرکت
ایجاد ارتباط با مشتریانی که تحت هر عنوانی از لیست مشتریان فعال خارج شده اند
پیگیری و اخذ مطالبات شرکت از مشتریان
اقدامات لازم جهت برگزاری مزایده جهت فروش ضایعات شرکت