طراحی و ساخت محصول

طراحی و ساخت محصول

تولید قطعه با دقت بالا مطابقِ خواست مشتری

طراحی و مهندسی

واحد طراحی و مهندسی به عنوان یکی از مهمترین بخش¬های شرکت آهنگری با به کارگیری مهندسین مجرب و استفاده از نرم ¬افزارها و روش¬های نوین طراحی، سعی در تحقق سیاست¬های شرکت در بالا بردن کیفیت قطعات و جلب رضایت مشتریان دارد. تولید قطعه با دقت بالا مطابقِ خواست مشتری در کمترین زمان ممکن و صرفه جویی در مصرف مواد اولیه با رعایت کیفیت قطعه،از مهمترین سیاست-های شرکت در بخش طراحی و مهندسی می¬باشد. بدین منظوردر این واحد، طراحی قالب¬ها با دقت بالا در نرم ¬افزارهای CAD انجام گرفته و مدل تهیه شده از طرح اولیه¬¬ قالب برای شبیه¬ سازی فرآیند فورج مورد استفاده قرار می¬گیرد. شبیه¬ سازی فرآیند در شرکت توسط نرم افزارهای 2D، 3D انجام می¬گیرد.
این نرم افزارها امکان شبیه ¬سازی پیچیده¬ ترین قطعات فورج را به کمک روش المان¬ محدود (Finite element) و حجم ¬محدود (Finite volume) با دقت بالا فراهم می¬سازند. با استفاده از فرآیند شبیه¬ سازی نیروهای مورد نیاز برای تولید قطعه، بارهای وارد بر قالب، عیوب احتمالی قطعه و جریان مواد به صورت دو بعدی و سه بعدی تعیین شده و طراحی قالب¬ها و مواد اولیه برای رفع عیوب احتمالی و بهینه ¬سازی فرآیند تولید به صورت مداوم اصلاح می¬گردند.