نمازخانه

نمازخانه ها و مساجد، خانه های امن الهی و مقدس ترین مکان های روی زمین هستند که علاوه بر اینکه از نقش عبادی،مذهبی برخوردارند، همواره دارای نقش اجتماعی،سیاسی نیز می باشند. معماران و هنرمندان با اعتماد، ایمان و خلوصی که داشتند، آثار بسیار خوبی را آفریدند و با تلاشی که در این راه نموده اند در رهگذر تاریخ همواره مساجد را به عنوان بناهای ماندگار بر تارک شهرها درخشانده و مأوا و مأمنی برای اهل ایمان فراهم نموده اند. با توجه به استقبال همکاران شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران، از برنامه های فرهنگی و فضای محدود نمازخانه قبلی این شرکت اخیرا، نمازخانه جدیدی را راه اندازی، توسعه و به بهره برداری رسانده است.