بهداری و اورژانس

درمانگاه و بهداری کارکنان

بخش بهداری شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران، با ادغام جنبه های بالینی و اجرایی و نیز در نظر داشتن محیط و شرایط شغلی افراد و گروه ها به نیازهای مربوط به سلامت فرد می‌پردازد. فعالیت‌های انجام شده در واحد بهداری شامل شناسایی، ارزیابی، درمان، کنترل و پی گیری درمان و همچنین پیشگیری از بیماری‌ها و صـدمات مرتبط با کار می‌باشد. اساساً این رشته، از جنبه تنوع اعمال و نحوه آموزش و اعطای صلاحیت به متخصصین مربوطه با بسیاری از تخصص‌های دیگر رشته پزشکی متفاوت است.

انواع معاینات بهداری شرکت

معاینات ادواری

که هدف از انجام این معاینات که مطابق ماده 92 قانون کار باید حداقل سالی یکبار برای هر فرد شاغل انجام گردد، ارزیابی مجدد سلامتی فرد شاغل و تشخیص به موقع علائم بیماری‌های شغلی یا تعیین تناسب شغلی شاغلین می‌باشد.

معاینات پس از درمان

این معاینات که جزو معاینات تخصصی بهداری شرکت می‌باشد، برای کلیه کارکنانی که بیش از 7 روز استعلاجی پیوسته داشته باشند، انجام می شود و در خصوص بازگشت مناسب فرد آسیب دیده از حادثه یا یک بیماری (شغلی و غیر شغلی) به کار متناسب با توان جسمی و روانی وی استفاده می شود.

معاینات قبل از زمان بازنشستگی کارکنان

که به ‌منظور تعیین وضعیت کلی سلامت شغلی فرد انجام می‌ شود. اساساً این آزمایشات درباره برخی عوامل زیان آور محیط کار که دارای عوارض دیررس یا طولانی مدت هستند (همچون آزبست، سیلیس، پرتوهای یونیزان و …) دارای اهمیت ویژه‌ای است.

معاینات بدو استخدام

اولین مرحله معایناتی است که در زمان جذب نیرو انجام می‌شود. این معاینات بمنظور سنجش توانمندی‌های جسمانی، روحی روانی و اجتماعی شاغل و بکارگیری فرد در کار متناسب با توانمندی‌های وی انجام می گیرد؛ البته این مسئله هنگام طرح موضوع در مراجع قانونی اهمیت بیشتری پیدا می کند. آن‌چنان که بر اساس ماده 90 قانون تأمین اجتماعی برای شاغلین الزامی است. تعیین وضعیت سلامت عمومی شاغل، بکارگیری نیروی انسانی در کار متناسب با توانمندی جسمی، روحی و روانی و (Fitness For Work)، تهیه ی اطلاعات پایه در زمینه سلامتی شاغل برای بررسی های مقایسه‌ای بعدی در معاینات ادواری، تهیه و نگهداری کلیه ی اطلاعات پزشکی شاغل به منظور ارائه به مراجع قانونی در صورت نیاز از جمله معاینات مرحله بدو استخدام است. بنابراین نحوه صحیح انجام این تست ها و انجام معاینات بدو استخدام توسط مراجع و مراکز ذیصلاح امری بسیار حیاتی است.

مقوله ی پیشگیری از بیماری ها

پیشگیری در بهداری شرکت، از سطوح مختلفی برخوردار است. در سطح نخست هدف از پیشگیری، جلوگیری از ابتلای کارکنان به بیماریها اعم از شغلی و غیر شغلی می باشد. در این خصوص راهکارهای مختلفی از جمله آموزش شیوه صحیح زندگی مانند کنترل وزن، عدم استعمال دخانیات، استفاده از لوازم حفاظت فردی و… به صورت چهره به چهره آموزش داده می شود. همچنین تشکیل کمیته های تغذیه و سلامت با محوریت مدیریت‌های بهداشت درمان ایمنی و محیط زیست ، خدمات و امور اجتماعی و با تمرکز بر مسایل تغذیه و ورزشی از سایر اقدامات مؤثر در پیشگیری اولیه می باشد. درسطح دوم پیشگیری تلاش می شود تا ضمن تشخیص زودهنگام بیماری ها، با انجام اقدامات درمانی مؤثر از پیشرفت آن  و بروز عوارض جبران ناپذیر ممانعت بعمل آید. البته در این مرحله به‌ منظور تشویق کارکنان به انجام مشاوره‌های تخصصی مورد نیاز، کلیه هزینه‌های تشخیصی بیرون از شرکت با فرانشیز رایگان برای کارکنان دائم و قراردادی محاسبه و پرداخت می گردد. و اما در سطح سوم، تلاش می شود تا از ناتوانی و ازکار افتادگی کارکنان پیشگیری بعمل آید. در چنین مواردی، پرونده ی افراد در کمیسیون پزشکی مطرح می‌شود و در خصوص جابجایی، محدودیت شغلی، انفکاک و بکارگیری فرد در واحد جدید، در کمیته ی یادشده تصمیم‌گیری و اعمال نظر می‌شود. امسال نیز همچون سنوات قبل بهداری شرکت بر اساس نتایج نظرسنجی سالیانه که توسط مدیریت آموزش، در دو سطح (کارکنان و مدیران) انجام می گیرد، معیارها و شاخص‌های بهداری شرکت، امتیاز بالایی کسب نموده است که این نشان از کیفیت مطلوب خدمات ارائه شده به همکاران و رضایت ایشان می باشد.