واحد تدارکات

واحد تدارکات

دریافت اعلام نیاز شرکت به کلیه مواد اولیه، قطعات مصرفی شرکت از امور برنامه ریزی

معرفی مختصر

امور تدارکات شرکت آهنگری، از زیر مجموعه های حوزه تدارکات داخلی و خارجی تشکیل شده است که فعالیت خود را از بدو تاسیس شرکت  داشته است.

شرح وظایف این واحد

دریافت اعلام نیاز شرکت به کلیه مواد اولیه،قطعات یدکی و مصرفی شرکت از امور برنامه ریزی .
جستجوی منابع تامین کننده.
استعلام قیمت از چندین منبع.
گرفتن نمونه در صورت ناشناس بودن تامین کننده و اخذ نظر حوزه مصرفی.
خرید و مذاکره در مورد نحوه پرداخت.
در صورت خرید خارجی گشایش اعتبار ،اخذ اسناد و ترخیص کالا.
تحویل مواد به انبار و اخذ قبض انبار.
تسویه با امور مالی.