صنایع نیرو

صنایع نیرو، استفاده از بهترین تجهیزات مدرن برای تامین بازارهای داخلی و جهانی

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران، قطعات حیاتی فورج مورد استفاده در تمامی منابع انرژی تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر، را تولید می کند. این قطعات شامل طراحی و تولید یراق آلات پست های فشار متوسط و فشار قوی و اتصالات مربوطه می باشد.