Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR SKIN! DO NOT UNINSTALL THEME which will cause unrecoverable data loss!
 
 
 
 

بوش مندل بوشی : این قطعه به شاسی خودرو متصل می شود گوشواره فنر با یک پیچ و مهرهو بوش لاستیکی به بوشی وصل می شود وقتی فنر خم می شود، گوشواره فنر رویبوش عقب و جلو می رود این بوش نیز ارتعاش فنر را میرا می کند . قامه : وقتی فنر خم می شود، فاصله بین دو سر آن تغییر می کند قامه فنرتکیه گاه نوسان کننده ای است که این تغییر را امکانپذیر می کند بوشهای لاستیکی به قامه امکان می دهند که به عقب و جلو نوسان کند این بوشها ارتعاش را نیز جذب می کنند و مانع رسیدن آن به شاسی یا اتاق خودرو می شوند . شرکت آهنگری

 
 
 

بوش مندل

شرکت آهنگری

بوش مندل