Get Aggregated RSS

کمکهای شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران

طبق دستور ریاست هیئت مدیره شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران جناب آقای دکتر باویلی در راستای حمایت از هموطنان زلزله زده میهن عزیزمان اقلام ضروری خریداری و به مناطق زلزله زده ارسال گردید.

 
برچسب ها:  دسته بندی :

Comments (0)

    Leave a comment

    Post Comment